Howdy, I'm
Ramsay

Prime ընկերությունը հիմնադրվել է 2011 թվականին:

Բավականին երկար ժամանակ լինելով շուկայում՝ հասցրել ենք մեր ուրույն տեղը զբաղեցնել հայաստանյան տպագրական ոլորտում՝ հանդիսանալով առաջատարներից մեկը։

partners

Trusted from Clients

(Armenian) Ռեվիզիա
About us
9
Years
Experience
Working

About us

Prime was founded in 2011. Having been in the market for a long time, we have managed to occupy our unique place in the Armenian printing industry, being one of the leaders. Here you can find comprehensive printing services in one place. The services offered are:

Offset printing
80%
Digital printing
70%
Wide format printing
65%
Printing and UV printing
44%
Outdoor advertising
68%
Laser and milling engraving and cutting
23%
Sublimation printing
90%
Preparation of exhibition pavilions and sales stands
36%
Contact

Armenia, Yerevan

0014 Aharonyan St., 2/5 Building

contact@primeagency.am

+374-55-400770

Thank You, your message is successfully sent! Sorry, something went wrong
© Prime Advertising Agency, 2020 made by SM